Follow me on Twitter

Friday, June 4, 2010

Bio Data Shri Tarun Vijay

»Click here for Download, C.V(English)

»Click here for Download, C.V(Hindi)

2 comments:

देशीबाबू said...

Ati sundar. thanks.

Dinu said...

Namaskar,
Priya Tarunji,
Shayad Aap ko Dharampurki mulakaten Yaad hogi hi Mai Dineshbhai Aapko 'Rasiya Dhokla' ki punah yaad dilata hu.Aur Vanvasi ki Mobile Dispensary ka Bhraman evam uske baad ka Aap ka Article 'Doctor aaega zarur aaega' bhi yaad ho ga.
Aap ichha Karenge to fir milenge.
Punah Namaskar.
Dinesh...(ayudrdinesh@gmail.com)